คำสอนของพ่อหลวง

posted on 05 Feb 2010 14:12 by blackydam

 

 

นี่คือ คำสอนของพ่อหลวง

1.อย่าทำร้ายความหวังใคร....เพราะอาจเหลืออยู่แค่นั้น


2.รู้จักฟังให้ดี...โอกาสทองบางทีก็มาถึงแว่วๆ...เท่านั้น


3.จะคิดการใด.จงคิดให้ใหญ่เข้าไว้ แต่เติมความสนุกสนานลงไปเล็กน้อย


4.หัดทำสิ่งดีๆ ให้กับคนอื่นจนเป็นนิสัยโดยไม่จำเป็นต้องให้เขารับรู้


5.จำไว้ว่าข่าวทุกชนิดถูก บิดเบือนมาแล้วทั้งนั้น


6.ใครจะวิจารณ์อย่างไรก็ช่าง..ไม่ต้องเสียเวลาโต้ตอบ


7.ให้โอกาสผู้อื่นเป็น"ครั้งที่2"แต่อย่าให้ถึง"ครั้งที่3"


8.เราไม่ได้ต่อสู้กับคนโหดร้าย...แต่เราต่อสู้กับความโหดร้ายในตัวคน


9.เมื่อมีใครมาสวมกอดคุณ..ให้เขาเป็นฝ่ายปล่อยก่อน


10.อย่าหวังไปเลยว่าชีวิตนี้จะมีความยุติธรรม

11.ประเมินตัวเองด้วยมาตรฐานของตนเอง..ไม่ใช่มาตรฐานของคนอื่น


12.คงไว้ซึ่งความเป็น คนเปิดเผย อ่อนโยน และอยากรู้อยากเห็น


13.ไม่ว่าจะตกอยู่ให้สถาณการณ์เพียงใด..สุขุมเยือกเย็นเข้าไว้


14.อย่าวิจารณ์นายจ้าง..ถ้าทำงานกับเขาแล้วไม่มีความสุขก็ลาออกไปซะ


15.คำนึงถึงการมี"ชีวิตกว้างขวาง"มากกว่าการมี"ชีวิตยืน"เข้าไว้
"คงไม่มีความคิดไหนดีเท่านี้แล้วล่ะถ้าเป็นไปได้นะ"
 
 
ลูกพ่อ 


    ในพื้นแผ่นดินนี้
    ทุกสิ่งเป็นของคู่กันมาโดยตลอด มีความมืด     
    และความสว่าง ความดีและความชั่ว
    ถ้าให้เลือกในสิ่งที่ตนชอบแล้ว ทุกคนปรารถนา
    ความสว่างปรารถนาความดีด้วยกันทุกคน
   แต่ความปรารถนานั้นจักสำเร็จลงได้ จักต้องมีวิธี
   ที่จักดำเนินให้ไปถึงความสว่าง หรือ ความดีนั้น
    ทางที่จักต้องไปให้ถึงความดีก็คือรักผู้อื่น
    เพราะความรักผู้อื่น สามารถแก้ปัญหาได้
    ทุกปัญหา ถ้าให้โลกมีแต่ความสุขและเกิด   
  สันติภาพ ความรักผู้อื่นจักเกิดขึ้นได้  พ่อขอบอกลูกดังนี้...

       1. ขอให้ลูกมองผู้อื่นว่า เป็นเพื่อนเกิด เพื่อนแก่ เพื่อนเจ็บ เพื่อนตายด้วยกัน ทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ว่าอดีต...ปัจจุบัน...อนาคต
      2. มองโลกในแง่ดี และจะให้ดียิ่งขึ้น ควรมองโลกจากความเป็นจริง อันจักเป็นทางแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง และเหมาะสม
      3. มีความสันโดษ คือ
         - มีความพอใจเป็นพื้นฐานของจิตใจ พอใจตามมีตามได้ คือได้อย่างไร ก็เอาอย่างนั้น ไม่ยึดติด ขอให้คิดว่ามีก็ดี ไม่มีก็ได้ พอใจตามกำลัง คือมีน้อยก็พอใจตามที่ได้น้อย
       - ไม่เป็นอึ่งอ่างพองลมจะเกิดความเดือดร้อนในภายหลัง
      - พอใจตามสมควร คือทำงานให้มีความพอใจเหมาะสมแก่งาน
     - ให้ดำรงชีพให้เหมาะสมแก่ฐานะของตน
   4. มีความมั่นคงแห่งจิต
       คือให้มองเห็นโทษของความเกียจคร้าน และมองเห็นคุณประโยชน์ของความเพียร และเมื่อเกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาให้ภาวนาว่า...มีลาภ มียศ สุขทุกข์ปรากฏ สรรเสริญนินทา เสื่อมลาภ เสื่อมยศ เป็นกฎธรรมดา อย่ามัวโศกานึกว่า ' ชั่งมัน '

edit @ 5 Feb 2010 14:18:42 by blacky_dam

Comment

Comment:

Tweet

13.ไม่ว่าจะตกอยู่ให้สถาณการณ์เพียงใด..สุขุมเยือกเย็นเข้าไว้
ถ้าทุกคนมีสติแล้วรู้จักแก้ปัญหา ไม่ว่าปัญหาจะทากมายแยกที่จะแก้ขนาดไหนเราก้อแทได้แน่นอน

#1 By นศท.พรภัสสร์ สูติปัญญา (125.27.159.158) on 2010-02-15 14:50